Перейти до змісту

Як здійснюється дистанційна освіта для дітей дошкільного віку?

Як зарахувати дітей із числа ВПО до закладів дошкільної освіти?

Відповідно пунктів 8, 9 Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.03 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.21 № 86), зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника державного (комунального) закладу дошкільної освіти. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;

  • медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Відповідно до частини дев'ятої статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ОМС в межах своїх повноважень:

  • забезпечують надання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров’я з урахуванням відомостей про ВПО, які тимчасово проживають (перебувають) у відповідному населеному пункті;

  • забезпечують влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади комунальної форми власності.

МОН було підготовлено лист від 17.03.22 №1/3475-22 «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб» з проханням до територіальних громад швидко реагувати на потреби найменших громадян України та сприяти зарахуванню дітей дошкільного віку, із числа ВПО, до закладів освіти відповідно до підпункту сьомого пункту 10 Положення про заклад дошкільної освіти.

До того ж ЮНІСЕФ і МОН запустили дитячий онлайн-садок НУМО з метою організації освітнього процесу дистанційно, як альтернативи для здобуття дошкільної освіти дітьми відповідного віку.