Перейти до змісту

Яких дій слід дотримуватися у разі виникнення форс-мажорних обставин, які значним чином впливають на можливість виконання учасниками господарських правовідносин своїх договірних зобов’язань?

Яких дій слід дотримуватися у разі виникнення форс-мажорних обставин, які значним чином впливають на можливість виконання учасниками господарських правовідносин своїх договірних зобов’язань?

  1. Проаналізувати договір на наявність положень про форс-мажорні обставини, порядок їх документального підтвердження та правові наслідки їх виникнення. У випадку відсутності таких положень в договорі, застосовуватимуться загальні положення чинного законодавства, які звільняють від відповідальності за порушення зобов’язання у зв’язку із впливом непереборної сили (згідно статті 617 Цивільного кодексу України та статті 218 Господарського кодексу України).

  2. Повідомити контрагента про виникнення форс-мажорних обставин, надавши йому докази існування перешкод для виконання договору разом із листом ТПП та роз’яснення причинно-наслідкового зв’язку між форс-мажорними обставинами та неможливістю виконання окремо взятого зобов’язання. Більш детально щодо засвідчення форс-мажорних обставин: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022?fbclid=IwAR2gJtj4WENeapUsb6X72BtGBpCCJNEDx8KVLQLQFUgpMDQWIJCJR5zdqBE

  3. Зібрати докази, які підтверджують існування перешкод для виконання умов договору. Попри те, що війна є визнаною форс-мажорною обставиною, відсутність вини у невиконанні договору не може обґрунтовуватись виключно згаданим вище листом ТПП. Сторона, яка порушила зобов’язання, має довести наявність об’єктивних обставин, які технічно унеможливлюють виконання конкретного договору (наприклад, фото-, відео‑, аудіофіксація, свідчення свідків, листи від контрагентів, банків та інших обслуговуючих установ про припинення діяльності, накази по підприємству, рішення офіційних органів влади, сертифікати ТПП, фіксація неправомірних дій окупаційної влади тощо).

  4. Застосувати наслідки виникнення форсмажорних обставин, що передбачені договором та/або законом. Під час дії форс-мажорних обставин сторони не звільняються від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання по суті, а лише звільняються від відповідальності за їх невиконання або неналежне виконання.