Перейти к содержанию

Как заказать дубликат документа о среднем образовании?

Як замовити дублікат документа про загальну середню освіту?

Порядок замовлення дублікатів документів про середню освіту для осіб, які здобули освіту в закладах загальної середньої освіти на території, яка контролюється українською владою, регламентовано Порядком замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.03 № 811 (у редакції наказу МОН від 13.08.07 № 737).

Відповідно до цього Порядку особа, яка втратила документ про освіту, має звертатися до закладу освіти, який цей документ видав. Від імені заявника може звертатися його законний представник.

Особи, які здобули загальну середню освіту у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, закладах освіти окремих населених пунктів Донецької та Луганської областей, а також на захоплених територіях, можуть замовити дублікат документа про здобуття загальної середньої освіти у порядку, встановленому наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.14 № 917.

Такі особи або їх законний представник мають право звернутися із заявою до будь-якого закладу загальної середньої освіти відповідного ступеня за місцем тимчасового проживання чи перебування випускника або його законного представника.

У разі відсутності довідки або інших письмових даних щодо результатів річного оцінювання навчальних досягнень для заповнення додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої чи повної загальної середньої освіти, навчальний заклад здійснює оцінювання навчальних досягнень такого випускника у порядку, визначеному абзацом другим пункту 4 Порядку обліку та видачі документів про загальну середню освіту державного зразка особам, які здобули загальну середню освіту у навчальних закладах на тимчасово окупованій території України у 2014 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.14 № 570.

До отримання дубліката в установленому порядку, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.22 № 274, необхідно звернутися до будьякого закладу загальної середньої освіти на території, на якій не ведуться бойові дії, із заявою щодо надання інформації про отриманий в Україні документ про загальну середню освіту, поданою у будь-який спосіб.

Крім цього, особа, яка володіє інформацією про серію та номер власного документа про загальну середню освіту, має можливість оформити електронний запит на сайті ЄДЕБО і отримати на електронну пошту всю інформацію щодо власного документа про освіту, що міститься в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, зокрема, у формі електронної виписки з кваліфікованими електронними підписом і печаткою технічного адміністратора ЄДЕБО.