Перейти к содержанию

Какие необходимо подать документы для зачисления ребенка с ООП в инклюзивную группу, если он временно переехал с оккупированной территории?

Які необхідно подати документи для зарахування дитини з ООП до інклюзивної групи, якщо вона тимчасово переїхала з окупованої території?

На підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) дитини з ООП та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, наданого інклюзивно-ресурсним центром, керівник ЗДО утворює інклюзивну групу та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром (постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.19 № 530 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти»).

Під час дії воєнного стану для створення інклюзивної групи додатково подається, у разі наявності, довідка про взяття на облік ВПО (постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.14 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»).

Інклюзивна група утворюється на період дії довідки про взяття на облік ВПО або до моменту виїзду особи з ООП до іншого місця проживання.

Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу для осіб з ООП, які переїхали на тимчасове проживання до інших регіонів України, надано листом МОН від 28.03.22 № 1/3710-22.